Historie hostince

Vznik hostince se datuje na konec 19. století, na rok 1887. Hostinec zde provozoval p. Antonín Michalík s manželkou z Hrádku. Výčep byl tehdy umístěn v pravé, staré části hostince. Hlavní činností rodiny bylo zemědělství, hostinec provozovali v odpoledních hodinách. Při celosvětové krizi, ve třicátých letech, se dostali do finančních potíží, proto Rolnická záložna Slavičín musela celou nemovitost prodat.

Nemovitost včetně hostince zakoupil v roce 1935 pan František Zemánek z Hrádku, bývalý obchodní příručí. Hostinec 2 roky přestavoval do dnešní podoby. Hostinec byl přepažen tzv. španělkou na dvě části. Výčep byl umístěn v pravé části u hlavního vchodu a druhá část byl sál.

V roce 1950, za doby komunistického režimu, musel pan Zemánek vstoupit do Lidového Spotřebního Družstva Hrádek. Pan Zemánek pracoval jako vedoucí a jeho manželka Marie jako servírka. Později bylo družstvo reorganizováno na Jednotu Valašské Klobouky, později Gottwaldov. V roce 1959 byl schválen zákon č.88, kterým byl hostinec vyvlastněn a byl předán do vlastnictví Jednoty Gottwaldov. V roce 1965 pan Zemánek odešel do důchodu a na jeho místo přišla jako servírka Anna Zemánková. Ta odešla do důchodu v roce 1973 a místo ní nastoupil její syn František, který se stal vedoucím.

Po sametové revoluci v r.1991 byl hostinec restituován. V lednu 1991 založil pan Zemánek živnost - Hostinec U Zemánků, kterou provozoval do roku 2007. Od roku 2007 do roku 2009 byl hostinec pronajat Pivovaru Janáček Uherský Brod. V říjnu 2009 pan František Zemánek pronajal hostinec panu Radomíru Svobodovi ze Slavičína, který už od r. 1994 úspěšně provozuje restauraci U Talafy ve Slavičíně. Po rozsáhlé rekonstrukci byl hostinec znovu uveden do provozu pod názvem SPORTBAR U Zemánků.